i-paint                               

Vlastnosti

Jílové barvy Tierrafino ipaint jsou otevřené vlhkosti a antistatické a lze je použít v dýchajících stavbách. Tyto vlastnosti produktu Tierrafino ipaint přispívají ke zdravému prostředí. Nátěr Tierrafino ipaint se snadno aplikuje pomocí válečku nebo štětky. Tierrafino má jako všechny minerální barvy vynikající krycí vlastnosti, což je zřejmé po vyschnutí.

Dostupné ipaint barvy

Tierrafino ipaint je k dispozici v 8 barvách. Mícháním jednotlivých barev lze vytvořit nekonečně mnoho barev.

Vhodné podklady

Tierrafino ipaint používejte na suchých, savých podkladech zbavených mastnoty, jako jsou například tapety, dřevo, sádrová omítka a další obvyklé minerální podklady. Přehled informací o krytí a přilnavosti produktu ipaint k různým podkladům naleznete ve formátu PDF v Tierrafino ipaint technický list

Příprava podkladu

Důkladně odstraňte zbytky starého vodou rozpustného nátěru, lepidla nebo vápence.

Volné (nepevné) zbytky lze napřed odstranit kartáčem. Silně savé, porézní materiály je nutné nejdříve ošetřit přípravkem Tierrafino contact fine. Hladké a nesavé povrchy, jako je například vrstva laku nebo oleje, je nutné zdrsnit smirkovým papírem a/nebo ošetřit přípravkem Tierrafino contact fine. Přečtěte si také část Měrné jednotky v dolní části této stránky.

Aplikace

Na světlém, stejnoměrně zabarveném povrchu může stačit jedna vrstva. Na silně savém povrchu (nová štuková omítka, vápenec-pískovec, atd.) je vhodné nejdříve natřít jednou vrstvou barvy Tierrafino ipaint naředěné vodou. Po uschnutí této vrstvy lze natřít další vrstvu neředěnou barvou. Další vrstvu barvy Tierrafino ipaint je vždy možné nanést až po úplném uschnutí předchozí vrstvy.

Povrchová úprava 1

Jílové barvy Tierrafino ipaint lze nanášet válečkem nebo štětkou. Když Tierrafino ipaint po několika minutách trochu zaschne, je možné opakovaným jemným přetřením vytvořit štětcem velmi jemné proužky (šmouhy). Svislé nebo diagonální proužky ukážou „pohyby“ na stěně způsobené odlišnou strukturou na povrchu nátěru Tierrafino ipaint. 

Povrchová úprava 2

Chcete-li stimulovat ipaint s hrubou strukturou, je možné použít Tierrafino Contact, podkladovou barvu s křemenným pískem, která nejenom, že vytvoří drsnou jílovou omítku, ale také zpevní všechny volné úlomky na stěně. Po úplném vyschnutí Tierrafino Contact, natřete povrch barvou Tierrafino ipaint.

Povrchová úprava 3

Jiným způsobem, jak vytvořit nátěr Tierrafino ipaint s drsnou strukturou, je přidání jílové omítky Tierrafino Finish. To lze provést přimícháním maximálně 5 % jílové omítky do kbelíku s přípravkem Tierrafino ipaint . Jílová omítka Tierrafino Finish musí být dobře rozmíchaná. Pokud s barvou Tierrafino ipaint smícháte více jak 8% jílové omítky, je nutné povrch ošetřit přípravkem Tierrafino Fix. Poznámka: Tierrafino Fix použijte po úplném zaschnutí poslední vrstvy.

Povrchová úprava 4

Použijete-li Tierrafino ipaint na stávající 4mm vrstvu jílové omítky Tierrafino Finish, lze vyleštit lesklou konečnou omítku pomocí plastické zednické lžíce nebo leštícího kamene (informace o leštících kamenech naleznete na příslušné stránce Tierrafino Stone na tomto webu.)

Chcete-li dosáhnout lesku na jiných podkladech, než je jílová omítka, bude nutné použít daleko více Tierrafino ipaint, abyste dosáhli tloušťky potřebné k vyleštění.

Poznámka: Tento nátěr není voděodolný jako Tierrafino Stone. 

Povrchová úprava 5

Do barvy Tierrafino ipaint lze přidat pigmenty. To dává možnost vytvořit na existujícím jílovém nátěru nebo omítce poloprůhlednou, skrytou vrstvu.

Nechte pigmenty nasáknout dostatečným množstvím vody, aby vznikla pasta a nechte několik hodin namočené. Směs rozmíchejte v barvě Tierrafino ipaint naráz. U výrazně barevných pigmentů (ultra navy blue / purple, mahogany nebo Pompeî-red) je velmi důležité řádně promíchat.

Poznámka: Chcete-li dosáhnout trvanlivého a rovnoměrně zabarveného nátěru Tierrafino ipaint , použijte 5-8 % pigmentu nebo jílové omítky Tierrafino Finish. Zamícháte-li do nátěru Tierrafino ipaint více než 8 %, je nutné povrch ošetřit přípravkem Tierrafino Fix. Poznámka: Tierrafino Fix použijte až po úplném zaschnutí poslední vrstvy.

Šablonové techniky

Na nátěr Tierrafino ipaint a u jílové omítky Tierrafino Finish s nátěrem Tierrafino ipaint lze použít šablonu.

Doba schnutí

V závislosti na teplotě místnosti a atmosférické vlhkosti lze na Tierrafino ipaint znovu malovat po 6-12 hodinách. Tierrafino ipaint je zcela suché po 10 dnech.

Nástroje

Váleček, štětka, rozprašovač, plastická zednická lžíce a leštící kámen. Po použití nástroje ihned umyjte teplou vodou a mýdlem.

Skladování

Barvy Tierrafino ipaint skladujte na chladném a suchém místě, nikdy při teplotách nižších než 5°C. Uzavřená barva Tierrafino ipaint vydrží minimálně 12 měsíců. Po otevření je nutné použít do 6 týdnů. Proto pečlivě zvažte, kolik barvy Tierrafino ipaint budete potřebovat pro projekt, aby vám nezůstalo 8 litrů kazící se barvy Tierrafino ipaint. Skladování barvy Tierrafino ipaint je omezené, protože obsahuje minimální množství konzervantů.

Složení

Tierrafino ipaint se skládá z jílu, písku, celulózového pojiva, škrobu, konzervantů, odpěňovadla, změkčovače vody, oxidu titaničitého (pouze Dover White), vody. Vzhledem k přírodnímu charakteru pigmentů mohou být mezi jednotlivými dávkami téže barvy drobné barevné rozdíly.

Spotřeba

0,125 litrů Tierrafino ipaint pokryje jeden čtvereční metr. Jeden litr tedy stačí na 8 čtverečních metrů jedné vrstvy. U většiny podkladů  je krytí dosaženo při dvou vrstvách. U nepřipravených podkladů nebo podkladů s kontrastními barvami bude nutné použít třetí nebo čtvrtou vrstvu a proto doporučujeme před použitím barev Tierrafino ipaint použít přípravek Tierrafino Fix. Tím omezíte prosvítání podkladu. Také však doporučujeme připravit podklad tak, aby byl jednotně barevný. 

Ředění

Voda.

 

 

T-paint

Míchání

Za stálého míchání přidejte do 12,5 kg Tierrafino Tpaint 6,5 litrů vody. Míchejte, dokud nevznikne jemná pasta. Podle potřeby lze přidat vodu.

Aplikace štětcem

Naneste štětcem na stěnu nátěr Tierrafino Tpaint a podle potřeby jej rozetřete. Pokud  je po částečném zaschnutí (dokud je však Tierrafino Tpaint stále vlhký) na některých místech podklad stále vidět, vyretušujte tato místa pomocí měkké štětky. Tím opravíte prosvítající místa, ale celková textura se nezmění.

Aplikace válečkem

Naneste válečkem s měkkým chlupem na stěnu nátěr Tierrafino Tpaint. Opakovaným pohybem válečku bez přidání materiálu nátěr rozetřete. Tím získáte rovnoměrnější strukturu, ne tak divokou.

Schnutí

Nechte nátěr Tierrafino Tpaint zaschnout. Krytí nátěru se projeví až po zaschnutí. Na místech, kde podklad prosvítá, naneste trochu nátěru a vytvořte podobnou texturu jako v okolí. Mezi první vrstvou a opravenými místy může být drobný rozdíl v odstínu, který po dokončení nebude vidět.

Dokončení

Závěrečné úpravy nátěru Tierrafino Tpaint lze provádět po jeho úplném zaschnutí,  nejlépe jeden den po aplikaci. Dokončení je možné provádět ihned po zaschnutí barvy, v tom případě je však nutné být velmi opatrný.

Pečlivě otřete povrch s nátěrem Tierrafino Tpaint vlhkou (nikoli mokrou) houbou. Tím odstraníte z pískového povrchu jemnou zeminu. Nyní by měla být vidět barva písků. Používejte raději houbu s jemnou strukturou a nikoli s hrubou. Pokud není po otření houbou písky zřetelně vidět, otřete povrch ještě jednou nebo dvakrát, Při otírání se z povrchu může písek uvolňovat. Důležité je na houbu příliš netlačit, aby nedošlo ke změně textury.

Na závěr nátěr Tierrafino Tpaint otřete měkkým štětcem, abyste zvýraznili lesk písků. Pro tento účel se nejlépe hodí štětec s koňskou žíní nebo široký a měkký malířský štětec.

Doba schnutí

V závislosti na podkladu a podmínkách schne Tierraino Tpaint 1 až 12 hodin. Vytvrdne po 2 týdnech.

Údržba

Tierrafino Tpaint je porézní a může proto absorbovat prach. Nátěr Tierrafino Tpaint je možné čistit vlhkou houbou. Je-li skvrna trvalá, odstraňte poskvrněný nátěr a výše uvedeným postupem proveďte opravu. Poté celou stěnu otřete vlhkou houbou a znovu ji vykartáčujte.

Ředění

Voda.

Podmínky

Aplikujte při teplotě nad 5°C.

Zpracovatelnost

Po smíchání s vodou aplikujte do 1 týdne.

Spotřeba

Přibližně 0,7 kg/m2 na vrstvu.

Pokud je podklad rovnoměrně barevný, pokryje jeden 12,5 kg kyblík přípravku Tierrafino Tpaint přibližně 18 m2. Jeden kyblík o objemu 6 kg pokryje přibližně 8,5 m2, je-li podklad rovnoměrně barevný.

Složení

Jíl, písek, celulóza.

Vzhledem k přírodnímu charakteru použitých pigmentů mohou mezi různými dávkami jedné barvy existovat drobné rozdíly.

Bezpečnostní pokyny

Na tento přípravek se nevztahují žádné speciální bezpečnostní pokyny. Vyhněte se kontaktu s očima a s kůží.

Skladování

Skladujte zavřený na chladném a suchém místě.