Tierrafino Base

je stavební materiál na bázi jílu, který je vhodný pouze pro použití v interiérech. Používá se jako hrubá omítka, jako krycí (pěnová) omítka a někdy jako svrchní (finální) omítka. Tato omítka se nanáší zednickou lžící nebo rozstřikovačem (omítačkou). Skládá se z písku, jílu a případně slámy. Jedná se o čistě přírodní materiály. Hliněná omítka Tierrafino Base neobsahuje žádné zdraví škodlivé látky ani látky škodící životnímu prostředí. 

Hliněná omítka Tierrafino Base umožňuje vytvářet nové tvary doma nebo na pracovišti. Vzhledem k možnosti nanést vrstvu o tloušťce až 12 mm lze pomocí Tierrafino Base snadno a rychle vytvářet krásné křivky. Rohy stěn, rohy mezi stěnami a stropem a jiné ostré rohy a hrany lze „změkčit“ vyplněním a tvarováním.

Všechen odpadový materiál lze znovu použít. Tierrafino Base lze neomezeně recyklovat, protože neobsahuje žádná pojiva, drží spíše mechanicky než chemicky. K vytvoření hliněné omítky je zapotřebí jen malé množství energie. Omítka Tierrafino Base není odolná vůči mechanickému poškození a není vhodná pro nadměrně vlhké stěny. Omítku Tierrafino Base lze snadno opravovat.

Klikněte sem pro Tierrafino Base Technický list

Obecné informace o jílu

Jíl má některé zcela specifické vlastnosti. Jedná se o dýchající povrch, který reguluje vlhkost i teplotu. Ve vlhkém počasí absorbuje nadbytečnou vlhkost a v suchém ji naopak uvolňuje, čímž zlepšuje kvalitu vzduchu.

Jílové povrchy také pomáhají zmírňovat prudké změny teplot. Povrch stěn zůstává v létě chladný a v zimě teplý. Jílová omítka je svojí povahou antistatická.

Čím více jílu použijete, tím lepších výsledků dosáhnete.

Podrobný popis technologického postupu:

Aplikace hliněné omítky

Přidejte ke standardnímu 25kg balení přípravku Tierrafino  Base4 až 5 litrů vody. Dobře promíchejte, dokud nevznikne roztíratelná pasta.

Naneste první vrstvu omítky Tierrafino  Base o tloušťce přibližně 10 mm. Po částečném vyschnutí této vrstvy zdrsněte povrch hřebenem na lepidlo nebo houbou, aby došlo k dobrému mechanickému spojení s dalšími vrstvami. Před nanesením další vrstvy nechte první vrstvu řádně zaschnout. 02 Base en Stone Tadelakt kalkstuc lime plaster Kalkputz enduit chaux kalkpleister

Jakmile je první vrstva suchá, lze nanést další vrstvu o tloušťce přibližně 10 mm. Nyní můžete povrch zednickou lžící vyhladit. Rovněž druhou vrstvu nechte zcela zaschnout.

Doba schnutí omítky Tierrafino  Basezávisí na použitém povrchu a dalších okolnostech. Hliněnou omítku Tierrafino  Basevždy vysušujte rychle pomocí horkovzdušných vysoušečů nebo stavebních lamp. Nechte otevřené okno pro odvětrání přebytečné vlhkosti z místnosti. Po úplném zaschnutí je stěna připravena na aplikaci jílové omítky Tierrafino Finish.

 

 

adobe plaster.jpg

Zdravotní hlediska

Tierrafino  Base přispívá ke zdravě vyvážené vlhkosti interiérů. Tierrafino  Base není toxický a je zcela šetrný vůči životnímu prostředí. V suchém stavu Tierrafino  Base brání vzniku hub. Tierrafino  Base je svojí povahou antistatický.

Estetické vlastnosti

Tierrafino  Baseposkytuje dýchající povrch, který reguluje vlhkost a teplotu. Proto zůstává povrch stěn v létě chladný a v zimě zadržuje teplo. Omítka Tierrafino  Base má přírodní barvu a dobře pohlcuje zvuk. Tierrafino  Base neškodí lidem ani zvířatům.

Akustické vlastnosti

Pohlcování zvuku omítkou Tierrafino  Base lze zlepšit použitím hrubé (drsné) povrchové vrstvy. Další informace o zvukové izolaci viz zpráva OMEGAN z 26. 2. 1993.

Čas ozvěny v místnosti se stěnami s drsnou povrchovou úpravou omítky Tierrafino  Base nebo Tierrafino Finish se výrazně zkrátí. Další informace viz zpráva OMEGAN z 26. 2. 1993 (Nizozemí).

Složení

Tierrafino  Base se skládá z přírodních materiálů: písku, jílu a kousků slámy až do velikosti 30 mm.

Technická data

Forma: prášek

Velikost : granule 0-5 mm

Hmota (měrná hmotnost): 1650 kg/ m3

Koeficient délkové roztažnosti: (106 m/mk)= 12

Koeficient tepelné vodivosti Labda: (w/moK)= 0.91

Tepelná kapacita: c(kJ/goK)= 1

Žáruvzdornost

Tierrafino  Base je zcela žáruvzdorný. Žáruvzdornost omítky Tierrafino  Base na rákosových rohožích splňuje směrnici TNO, NEN 6069 (tloušťka 28 mm) 125 minut

Spotřeba

25 kg Tierrafino  Base : při tloušťce vrstvy 1 cm =1,6 m2

velký pytel Tierrafino  Base : při tloušťce vrstvy 1 cm = 60 m2

Ekologické aspekty

Při výrobě produktu Tierrafino  Base se spotřebuje jen minimální množství energie.

Bezpečnostní pokyny

Tierrafino  Base není nutné držet mimo dosah dětí.

Tierrafino Base je zcela netoxický.

Skladování

Tierrafino Base je dodáván v pytlích o obsahu 25 kg nebo ve velkých pytlech. Tierrafino Base skladujte na paletách na suchém místě nebo venku pod plastovým krytem.

Přestože byl tento popis produktu vytvářen s maximální přesností, společnost Tierrafino není odpovědná za přímé nebo nepřímé škody, vzniklé v souvislosti s použitím informací v tomto popisu produktu.